Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Goed bestuur

Net als een grote meerderheid van de inwoners van Eemnes, ziet D66 Eemnes niets in de fusiedrift van de provincie Noord-Holland. Het is maar de vraag of 'Haarlem' erin slaagt Laren en Blaricum onder Huizen te schuiven, omdat daar geen draagvlak voor is en de urgentie ook niet is aangetoond. Als de plannen toch zouden worden doorgezet, blijft Eemnes wat ons betreft een zelfstandige Utrechtse gemeente. De samenwerking met Baarn kan dan worden geïntensiveerd. Inwoners waarderen een herkenbaar, nabij bestuur en de traditie van open dialoog die de politiek van Eemnes kenmerkt. Als onderdeel van Groot-Huizen heeft die inwoner een stuk minder in te brengen.

Eemnes: een zelfstandige gemeente in Utrecht