Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 oktober 2019

Column: Tijd voor slagkracht

‘Dorpsbelang stort Eemnes in crisis’, kopte de Gooi en Eemlander woensdag op de voorpagina. Vrijdagochtend verklaarde de krant na een rondje bellen elke lijmpoging bij voorbaat bijna kansloos. Het bijzondere aan de situatie is dat de wethouders de knuppel in het hoenderhok hebben gegooid. Dat een coalitiefractie het vertrouwen verliest in een wethouder, komt regelmatig voor. Maar dat wethouders tegen een coalitiefractie zeggen: met jullie valt er niet te werken, is vrij uniek.

De druppel die de emmer deed overlopen, was een besloten vergadering over de Zuidpolder. De krant meldde dat deze vergadering ging over de kosten van meer sociale en middendure woningen. D66 geeft steeds aan dat politiek geladen onderwerpen in de openbaarheid besproken moeten worden. De PvdA is het daarmee eens; fractievoorzitter Marcus van den Brink heeft in Laren in de raad gezeten, en hem valt op dat er in Eemnes meer geheimzinnigheid is. Je hoeft je onderhandelingsstrategie niet openbaar te bespreken, maar als je bereid bent verkiezingsbeloften te breken, is het wel nodig dat het dorp dat hoort.

Los van de geheimzinnigheid: ook in het openbaar hadden de wethouders het vaak lastiger met de coalitiepartijen in de raad dan met de oppositie. Dat kan best een keer gebeuren, maar als het patroon wordt dat voorstellen van het college elke keer sneuvelen, wordt het dorp onbestuurbaar. Ook de wantrouwige vasthoudendheid waarmee Dorpsbelang bleef vragen naar meer cijfers, hielp de verhoudingen niet. Dat Dorpsbelang moeite heeft met het Huis van Eemnes, is genoegzaam bekend; maar de fractievoorzitter houdt niet op met vragen stellen over de financiën en de suggestie wekken dat er addertjes onder het gras zitten. In de vorige raadsperiode is dat allemaal in alle openheid gedeeld en besproken met de raad. Terecht kan Dorpsbelang opmerken dat het nieuwe college te laat op papier zette dat een rentemeevaller werd ingezet om een aantal dure keuzes mee op te vangen, maar achter de schermen was dit allang mondeling meegedeeld. Niettemin maakte fractievoorzitter Jan de Zeeuw er een enorm nummer van in de Laarder courant. Dat viel uiteraard niet in goede aarde bij het college van B&W.

Kiezers van Dorpsbelang hebben het idee dat hun voorkeur voor een zelfstandig Eemnes bij de lokale partij in goede handen is. Maar als je zelfstandig wil blijven, moet je laten zien dat je goed kunt besturen. Dorpsbelang heeft nu de twijfelachtige eer van een nieuw record: drie wethouders in anderhalf jaar geven er de brui aan. Daarmee bewijst de lokale partij het breed gedragen streven naar een zelfstandig Eemnes geen dienst, want van een afstandje ziet het er niet uit natuurlijk.

Een grote delegatie van Dorpsbelang zat donderdagavond tot laat op het gemeentehuis. De fractie zal natuurlijk alles op alles proberen te zetten om de scherven aan elkaar te plakken. De Zuidpolder blijft daarbij een heikel punt. Zou je daar blijven bouwen in het tempo van de vorige coalitie, dan is de PvdA-wens voor meer sociale woningbouw  realistisch. Wil je het tempo verlagen, zoals Dorpsbelang beloofd heeft, dan maak je de onderhandelingen met de bouwers een stuk lastiger. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.

Verschil van mening is er ook over een tweede zonneveld. Marcus van den Brink ziet de doelstelling van de regio Amersfoort en wil vasthouden aan een energieneutraal Eemnes in 2030. Dan is een tweede  zonneveld een goede optie. Ook als het onderzoek naar geothermie, waar het college op inzet, positief is. Dat is hoe dan ook nog een erg onzekere techniek. Net als de oppositiefracties wil de PvdA daarom zon mogelijk maken. Maar Dorpsbelang wil dat alleen als geothermie mislukt is.

Hoe de afloop ook zal zijn: Eemnes verdient een stabiel bestuur, waar natuurlijk ruimte is voor debat in de raad, maar waar wethouders niet maand voor maand verrast worden door onaangekondigde standpunten.

Ik hoop echt dat er straks een coalitie aan de slag is die huizen realiseert die geschikt zijn voor senioren, die snel betaalbare starterswoningen bouwt. Een raadsmeerderheid die vaart maakt met de opwek van schone energie. En een college dat laat zien dat een kleine gemeente prima in staat is zichzelf te besturen.