Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 oktober 2019

Reactie fractie D66 na breuk in coalitie

Woensdag hebben de wethouders van PvdA en Dorpsbelang aangegeven zich als demissionair te beschouwen. De reactie van fractievoorzitter Niels Rood:

‘De fractie van Dorpsbelang probeert vanuit een wantrouwige houding het dorp te besturen. Dat werkt niet. Dit is nu de derde wethouder van deze partij die er de brui aan geeft. Eemnes is het beste af met een brede coalitie die met acht van de dertien zetels voor stabiliteit kan zorgen. Er komt veel op elke gemeente af: woningbouw, de omschakeling naar schone energie, een heel nieuw systeem van ruimtelijke ordening en bouwvergunningen, tekorten in de jeugdzorg. Dat vraagt om een bestuur dat slagvaardig kan schakelen in een sfeer van onderling vertrouwen.’

Het bericht dat door het college van B&W werd verspreid luidt als volgt:

In de collegevergadering van 15 oktober jl. hebben de wethouders van DorpsBelang en PvdA aangegeven onvoldoende vertrouwen te voelen vanuit de coalitie. Zij hebben hun respectievelijke partijen hiervan op de hoogte gesteld. De wethouders vinden voldoende vertrouwen van de coalitie noodzakelijk om hun werkzaamheden in het belang van Eemnes te kunnen voortzetten. Totdat het vertrouwen is hersteld of totdat er andere afspraken zijn gemaakt, beschouwen de wethouders zich als demissionair.