Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

Zuidpolder in de knel door stikstof-uitspraak?

D66 heeft het college gevraagd naar de gevolgen voor de nieuwbouw in Eemnes als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State dat de Programmatische Aanpak Stikstof niet goed genoeg is. Aanleiding is een lijst van de provincie, waar alle nieuwbouwprojecten in Eemnes op vermeld staan. De lijst is gebaseerd op opgaven door de gemeenten zelf.

Het college had eerder toegezegd de  raad te informeren in het kader van de locatie Hink Stap Sprong. De Zuidpolder zou niet in gevaar zijn. Dat lijkt niet te stroken met de informatie die naar Provinciale Staten is gestuurd.

“Nu de gemeente blijkbaar wel zo ver is dat de provincie kan worden geïnformeerd, vinden wij dat de raad op de hoogte moet worden gebracht,” zegt Niels Rood.  “De bijdrage  van woningbouw aan stikstofemissie is in een weidelandschap geen groot probleem. Inhoudelijk zal niemand van mening zijn dat de bouw vertraagd of afgeblazen moet worden. Maar er is ook een juridische werkelijkheid.”

Landelijk werkt een commissie onder leiding van Johan Remkes aan oplossingen. Het college zal daarom nog geen compleet beeld kunnen schetsen. In het presidium van augustus is afgesproken dat wethouder Reijn de raad informeert. D66 heeft nu gevraagd wanneer de raad die informatie mag verwachten.

De tekst van de vragen:

“In het presidium is afgesproken dat het college de raad informeert over de nieuwbouwprojecten die mogelijk gevaar lopen door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS (stikstofemissie nabij natuurgebied), met name in het kader van de Hink Stap Sprong. De Zuidpolder zou geen probleem zijn.

Provinciale Staten provincie Utrecht heeft onlangs een overzicht ontvangen van projecten die mogelijk in de knel komen door deze uitspraak. De lijst is gebaseerd op opgaven door de Utrechtse gemeenten.

Alle of bijna alle woningbouwlocaties in Eemnes zijn opgenomen op de lijst, dus ook Zuidpolder.

Vragen:

– Kan het college de opgave zoals gedaan aan provincie Utrecht, ook aan de raad sturen?

– Wanneer informeert het college de raad over de risico’s op vertraging in de uitbreidings- en inbreidingslocaties?”