Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 augustus 2019

Schriftelijke vragen D66 reclamemast Baarn

De Gooi en Eemlander kopt op donderdag 1 augustus ‘Reclamemast opnieuw op de agenda’. Het gaat om een aanvraag van een Interbest, voor een tweezijdig LED-scherm van 28 meter. Dit zou zichtbaar zijn vanaf de Wakkerendijk. Desondanks is de gemeente Eemnes of haar inwoners  op geen enkele manier betrokken geweest bij de besluitvorming.

Nadat de stemmen tot tweemaal toe staakten, wees de raad van Baarn de mast uiteindelijk af. ChristenUnie/SGP trok de steun aan aan het collegevoorstel in, na druk van toenmalig wethouder Jan van Katwijk namens Eemnes en de stichting Behoud de Eemvallei. Na bezwaar van Interbest tegen dit raadsbesluit, moet de raad van Baarn zich er opnieuw over buigen.

D66 Eemnes is net als D66 Baarn tegen de LED-mast. De fractie vraagt nu het college of toegezegd kan worden dat de gemeente Eemnes naar de bestuursrechter wil stappen als de raad van Baarn opnieuw van mening verandert. ‘Het hangt op een enkele stem in Baarn. Er kan altijd een ziek raadslid zijn onder de tegenstanders. We vinden het belangrijk dat Baarn vooraf weet dat Eemnes de rechter om een oordeel zal vragen,’ licht Niels Rood toe. ‘Eemnes heeft duidelijk genoeg gemaakt hoe we denken over de aantasting van het open landschap, maar dat neemt niet weg dat het niet betrekken van de inwoners of de gemeente zelf, een fout is. De oorspronkelijke ruimtelijke afweging, die gelukkig nu van tafel is, stelde domweg dat de mast niet zichtbaar is vanuit Eemnes. Als dat waar zou zijn zou je de asfaltcentrale ook niet zien en die geeft niet eens licht.’

De tekst van de vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel ‘Reclamemast opnieuw op de agenda’ in de Gooi en Eemlander van 1 augustus 2019?

2. In het recente verleden heeft uw college  namens Eemnesa meermaals aangevoerd dat de reclamemast het open landschap in de Eempolder op onaanvaardbare wijze aantast. De gemeente Baarn heeft in de besluitvorming rond de verklaring van geen bezwaar, de gemeente Eemnes nog nooit om een mening gevraagd, terwijl de impact voor veel inwoners van Eemnes groot is. Is het college bereid toe te zeggen dat in het geval de raad van Baarn opnieuw van mening zou veranderen en de reclamemast mogelijk wordt gemaakt, Eemnes de bestuursrechter zal vragen een oordeel te vellen over de gebreken in de procedure?
Fractie D66