Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Algemene beschouwingen kadernota: einde aan laatste restje ambitie

Geen tiny forest, zoals door het college voorgesteld, want Dorpsbelang en VVD stemden tegen. Wel een nieuw ooievaarsnest, om de weidevogelpopulatie een definitieve nekslag toe te brengen; want hoewel drie van de vijf Dorpsbelangleden tegen waren, stem je natuurlijk uiteindelijk braaf mee met je coalitiepartner PvdA. Eemnes niet klimaatneutraal in 2030 want Dorpsbelang wil nergens opwek; de PvdA laat het een beetje gebeuren.

En waar het college een stoer verhaal ophing in de krant over het bouwen van ‘minstens 46 woningen per jaar’ commandeerde de Dorpsbelangfractie de eigen wethouder terug naar zijn mand. Een motie van D66 die letterlijk deze woorden overnam, werd dan ook niet gesteund. Het college staat daarmee in zijn hemd. maar dat boeit de conservatieve raadsleden niets. En wat deed de PvdA=fractie? Die vond het best: ‘We houden niet zo van huisjes tellen.’ Waar zijn de tijden gebleven dat PvdA-bestuurders overal in het land voor voldoende huisvesting zorgden?

En zo doofde vlak voor het zomerreces elk sprankje hoop dat deze raadsperiode nog tot beleid gaat leiden waar Eemnes of de natuur iets mee opschiet. Dat is erg teleurstellend. Het college van B&W wil best, maar zal zo langzamerhand ook moedeloos worden van het alsmaar afschieten van voorstellen door Dorpsbelang; daarbij zodra het nodig is klakkeloos gesteund door de sociaaldemocraten.

Woningnood en ruimte voor duurzame opwek: de jongere generaties vragen, smeken, nee schreeuwen om oplossingen, Maar de conservatieve krachten in de raad houden alles tegen. Liever beperkt men zich tot het redden van oude koeien in de sloot, zoals het eindeloze gemekker over het Huis van Eemnes.

Deze coalitie is nu al uitgeregeerd. Zodra je iets zegt van het totale gebrek aan ambitie, begint men over successen van het beleid uit de vorige raadsperiode. Er hebben welgeteld twee concrete nieuwe plannen de raad bereikt. Dat is na anderhalf jaar een oogst om je voor te schamen. College noch coalitiepartijen namen de moeite om zich te verdedigen tegen dit argument. Vertelt dat niet alles?

Niels Rood