Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 maart 2019

Oppositiemotie: nieuw zoekgebied voor zonnevelden

Oppositiefracties D66, VDD en CDA dienen in de raadsvergadering van maandag 25 maart een motie in naar aanleiding van de suggestie van de PvdA in de commissie Ruimte. Daar gaf sociaaldemocraat Marcus van den Brink aan dat hij graag zonnevelden mogelijk gemaakt ziet ten zuiden van het knooppunt Eemnes en ten westen van de A27.  Met de motie verzoeken de fracties om de raad zoekgebieden voor te leggen. In dezelfde raad wordt over een bestemmingsplan gestemd om terug te draaien dat zonnevelden tussen de Wakkerendijk en de A27 mogelijk maakt. ‘We zijn niet tegen zonnevelden,’ zei de PvdA bij de behandeling van dat plan, maar wel tegen deze plek.’ In de motie wordt verwezen naar de locaties waar de coalitiepartij zonnevelden wel ziet zitten.

De tekst van de motie:

De gemeenteraad van Eemnes, bijeen op 25 maart 2019,

Gehoord de beraadslagingen in de commissie Ruimte op 4 maart 2019 bij het agendapunt partiële herziening landelijk gebied 2018;

Overwegende:

– Dat uit de Energy Game gebleken is dat grootschalige opwek van energie noodzakelijk is om de door de raad vastgestelde klimaatdoelen voor 2030 te realiseren
– Deze doelen ook in het collegeprogramma zijn vastgelegd
– Dat opwek met zonnevelden in de strook tussen de A27 en de Wakkerendijk onmogelijk wordt met de vaststelling van het bestemmingsplan partiële herziening landelijk gebied 2018

Draagt het college op:

De raad op korte termijn een nieuw zoekgebied voor te leggen, bijvoorbeeld ten zuiden van het knooppunt Eemnes en ten westen van de A27;

En gaat over tot de orde van de dag

Niels Rood

Emil Schade

Pieter Seldenrijk