Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 maart 2019

PvdA Eemnes: sta nieuwe zonnevelden ten zuiden van A1 of westelijk van de A27 toe

Een opmerkelijk resultaat maandagavond in de commissie ruimte in Eemnes: raadslid Marcus van den Brink bood een opening voor zonnevelden in Eemnes. Aan de orde was een bestemmingsplan dat zonnevelden ten zuiden van het dorp, aansluitend aan de A27 onmogelijk maakt. Maar het college moet van de kleinste coalitiepartner wel met alternatieven komen. ‘We denken dan aan de gebieden ten zuiden van de A1 en ten westen van de A27,’ zei Van den Brink.

Dorpsbelang ging niet in op de suggestie van de PvdA, al is dit nieuwe idee strikt genomen niet in lijn met het regeerakkoord. De lokale partij wil een memo van het college afwachten. Zowel de VVD, het CDA en D66 pleitten voor zonnevelden. Niels Rood legde namens de democraten de nadruk op het gegeven dat het realiseren van zonnevelden hoge windturbines moeilijker maakt. Moderne windmolens hebben een tiphoogte van 180 meter en zitten daarmee in tussen de Domtoren en de Eiffeltoren. Omdat niet de gemeente, maar de provincie beslist waar windparken komen (twee molens is al een park) raadde hij de coalitie aan eieren voor haar geld te kiezen. De PvdA is binnenboord, waarmee er getalsmatig een meerderheid is voor nieuwe zonnevelden binnen de gemeentegrenzen. Niels Rood zegt daarover: ‘Het is goed dat de PvdA de lijn doorzet die ze ook in de vorige raadsperiode bepleitte. Het klimaat is overal, maar geen land, stad of dorp kan de ogen sluiten voor de noodzaak over te schakelen op schone energie.’

Met 30 hectare kan Eemnes klimaatneutraal worden in 2030; het huidige zonneveld is 7 hectare groot. Landelijk wordt gerekend met 10% van het landbouwareaal, dat niet beschermd wordt als natuurgebied. De polder ten oosten van de Wakkerendijk is beschermde natuur; ten westen van de Wakkerendijk geldt die bescherming niet. 30 hectare ligt in dezelfde orde van grootte als 10% van het niet beschermde landbouwareaal.