Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2019

Oproep: kom met ideeën voor woningbouw aan de Noordzijde van Eemnes

De woningnood is groot in Eemnes. De markt is overspannen en voor jongeren, senioren en gezinnen in de lagere inkomensklassen is er bijna geen  aanbod.  De coalitie van Dorpsbelang en PvdA wil maar 30 woningen per jaar bijbouwen, wat de problemen in stand houdt. Als onderdeel van de oppositie in de raad van Eemnes roepen we de inwoners die een plan willen ontwikkelen voor wonen in nieuwbouw, op zich te melden.  De huidige coalitie doet niets aan planontwikkeling voor de periode na de Zuidpolder, maar over drie jaar worden de kaarten opnieuw geschud (verkiezingen maart 2022).
‘In Eemnes leven ideeën voor tiny houses, gezamenlijke bouw voor kleinere seniorenwoningen en energieleverende woningen,’ zegt Niels Rood. ‘Wij zien als oppositiepartijen mogelijkheden voor een uitbreidingswijk waar deze ideeën werkelijkheid kunnen worden na deze raadsperiode. Om geen tijd te morsen willen we graag aan de slag met het idee om de grond in gemeente-eigendom aan de Noordzijde van de bebouwde kom, in te vullen met de ideeën van  mensen in het dorp. De komende drie jaar willen we in kaart brengen welke ideeën realistisch zijn, hoe ze uitgewerkt kunnen worden om aan de geluidnota te voldoen, wat bij elkaar zou passen. We willen zicht krijgen op een samenhangende uitbreiding die past bij het dorpse karakter van Eemnes. We zijn hierbij niet afhankelijk van het college; we besteden fractiebudget en zullen ambtelijke bijstand vragen. Doel is dat dit ‘Plan Noord’ gereed is voor de verkiezingen van maart 2022.’ Belangstellenden kunnen zich melden bij plannoordeemnes@gmail.com.