Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

College zegt meer geld voor klimaatbeleid toe

Naar aanleiding van een D66-motie deed B&W tijdens de behandeling van de begroting 2019 een toezegging meer geld vrij te maken voor de klimaatdoelstellingen. Nu er geen tweede zonneveld komt, is het er niet eenvoudiger op geworden om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een bezuiniging wekte dan ook bevreemding, ook bij de fractie van Dorpsbelang.  Fractievoorzitter Niels Rood: ”Het is nooit eenvoudig de begroting rond te krijgen, maar dit was niet de goede post om op te beknibbelen. Ik ben blij dat we dat ongedaan hebben kunnen maken. Klimaatbeleid maak je niet voor jezelf maar voor toekomstige generaties. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen, alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Het loont wel: als iedereen de doelen van het klimaatakkoord van Parijs haalt, scheelt dat enorm veel kosten voor aanpassing aan extreem weer.”