Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 oktober 2018

Landelijk Congres D66 spreekt zich uit voor draagvlak bij herindelingen

In Den Bosch nam vandaag het landelijke D66-congres een motie aan die de tweede kamerfractie van de partij oproept het nieuwe beleidskader waar de minister van Binnenlandse Zaken aan werkt, kritisch te bekijken op waarborgen voor voldoende draagvlak. Zo nodig moet de fractie de minister verzoeken deze waarborgen alsnog in het beleidskader op te nemen.

De provincie Noord-Holland wacht op de nieuwe regels, voordat de lopende procedure in het Gooi weer ter hand wordt genomen. In het huidige beleidskader is draagvlak een criterium waarop herindelingen worden getoetst, voordat het voorstel naar de tweede kamer kan. De bestaande regels zijn van de hand van minister Plasterk. In het regeerakkoord is opgenomen dat blauwdrukken van bovenop niet werken, maar dat het proces helemaal van onderop laten komen, ook niet altijd de gewenste resultaten oplevert. De provincies moeten dan initiatief kunnen nemen. In het Gooi had de provincie Noord-Holland dat al eerder gedaan, maar men stelt het voorleggen van een herindelingsontwerp keer op keer uit. In de wet staat hier drie maanden voor om te voorkomen dat er langdurige onzekerheid ontstaat voor gemeenten. De provincie Noord-Holland rekt deze termijn nu op tot minstens anderhalf jaar. Al die tijd werken er in veel gemeenten waarnemende burgemeesters. Ook hebben de ambtelijke organisaties geen duidelijkheid over de toekomst, waardoor het lastig is goede medewerkers te vinden en vast te houden.

Niels Rood diende de motie in namens D66 Eemnes en de regio Midden-Nederland van D66. Hij is verheugd met de uitslag: ‘In een democratische partij als de onze telt de stem van elk lid. Op een dag als vandaag blijkt dat de democratie nooit af is. Schreeuwen dat het allemaal niet deugt is gemakkelijker, maar de invloed aanwenden die de democratie je biedt levert echt wat op. Dit is een uitspraak waarmee we de coalitie een zetje de goede kant op kunnen geven. Mij gaat natuurlijk vooral het Gooi aan het hart. Daar pleitte geen enkele raad voor drie gemeenten en uit alle peilingen blijkt dat de bevolking nut en noodzaak niet inziet. Toch werd dat het plan op basis waarvan de wettelijke herindelingsprocedure werd gestart. De provincie stelde indertijd dat de gemeenten geen gezamenlijke alternatieve oplossing konden formuleren. Dat is een feit maar het heeft misschien ook te maken heeft met het gegeven dat er helemaal geen probleem ervaren wordt. Ook Wijdemeren heeft intussen een beentje bijgetrokken en functioneert prima. Als onze kamerfractie doet wat de leden vragen, en dat verwacht ik wel, is draagvlak straks nog steeds een belangrijk criterium. En dat ontbreekt in dit geval geheel, ook bij de bevolking. Dat blijkt uit de gehouden peilingen, maar ook de laatste verkiezingsuitslag.’