Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 februari 2017

Noord-Holland wil Eemnes fuseren met Huizen, Laren en Blaricum

Vandaag maakte GS van Noord-Holland het voorstel bekend over de bestuurlijke toekomst in het Gooi. In dit voorstel worden Eemnes, Laren en Blaricum gefuseerd met Huizen. D66 Eemnes is negatief over de fusieplannen. Fractievoorzitter Martijn Gebbink legt uit waarom.

“Het voorstel gaat in tegen de zienswijzen van de BEL-dorpen na de bestuurskrachtmeting. Dat onderzoek liet zien dat het lokale bestuur voldoende krachtig is. De provincie denkt nu regionale problemen op te lossen door te grijpen naar fusie, ten koste van democratie dicht bij de burger. Als de regionale lobby naar de hogere overheden niet goed is, moet je die lobby verbeteren, niet gemeenten op gaan heffen.”

Is het nu nog wel mogelijk om aan zelfstandigheid te blijven vasthouden?

“Er is nog lang geen wetsvoorstel. Daar zitten nog een heleboel verkiezingen tussen, zowel voor de gemeenteraad, als provinciaal en natuurlijk landelijk. Bovendien kun je de succesvolle BEL Combinatie niet zomaar opheffen. Daar werken honderden mensen. Het is gewoon niet zo’n goed voorstel. Je moet steun hebben voor zoiets, anders moet je er niet aan beginnen. In Nederland is nog nooit een fusie over de provinciegrens heen geweest, zonder de medewerking van alle betrokken gemeenten. En die steun ontbreekt hier.”

Waarom wil Eemnes niet met Huizen fuseren?

“Bestuur hoort dicht bij de inwoners. Een gemeenschap wordt gevormd over lange jaren, over eeuwen. Er wonen veel leuke en hardwerkende mensen in Huizen. Maar de gemeenschap en cultuur is anders dan bij ons. In Eemnes betrekken we de inwoners al vroeg bij de dilemma’s. Ik kan me op de een of andere manier niet goed voorstellen dat een Huizense gemeenteraad zich na een fusie precies zo goed inleeft in wat er speelt in Eemnes. En omgekeerd: dat ik moet gaan meebeslissen over de markt in Huizen. Over de sportvelden van de hockeyclub. Als ik zie hoe het er aan toe gaat in Gooise Meren… Daar zie ik nu affiches hangen dat de bibliotheek in Naarden niet dicht mag. Denk je dat zoiets was gebeurd als Naarden nog een eigen bestuur had?”

Wat zou het advies moeten zijn aan de andere partijen en de andere BEL-dorpen?

“Stoppen met bezig zijn met het bestuur zelf. Niemand heeft er wat aan. Laten we de goede dingen doen voor de inwoners. Dat niet iedereen het er over eens is wat de goede dingen zijn, is het wezen van de democratie, dan valt er wat te kiezen. Maar een bestuur dat bezig is met het bestuurlijk model, doet niets concreets. En dat is zonde van de tijd. Laten we aan de slag gaan met zaken die spelen in de dorpen, en de lobby naar Brussel, Den Haag en Haarlem regionaal goed organiseren. Dan ben je er toch? Laat schaalvergroting niet ten koste gaan van lokale democratie. Inwoners komen nog vooral naar de stembus voor hun gemeenschap, of om hun ongenoegen te uiten over de afstand tussen hen en de politiek.”