Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 november 2016

D66 Eemnes over standpunt Utrecht bestuurskrachtonderzoek

D66 Eemnes waardeert de opstelling van de provincie Utrecht, zoals uitgesproken in een brief die Gedeputeerde Staten aan Noord-Holland stuurde. Daarin wordt een fusie van de hand gewezen, omdat draagvlak van onderaf ontbreekt. Fractievoorzitter Martijn Gebbink: ‘Terecht roept Utrecht de provincie Noord-Holland op om geen fusie op te leggen, maar de beweging naar intensievere samenwerking te omarmen. De regio Gooi, Vechtstreek en Eemland moet goed samenwerken, dat kan ook best over de provinciegrens heen. In Foodvalley lukt dat aan de oostkant van Utrecht prima, zoals de brief aangeeft. Mijn fractie bekijkt het democratisch: wat willen de inwoners? Alle raadsleden hebben een half jaar lang heel intensief met de inwoners gesproken onder de noemer Toekomst Eemnes. Een grote meerderheid was heel duidelijk: de zelfstandigheid van Eemnes wordt erg gewaardeerd. Geen enkel raadslid zou dan moeten denken het beter te weten.’

Opvallend in de brief van Gedeputeerde Staten is de zinsnede dat een eventuele BEL-fusiegemeente welkom is in de provincie Utrecht. ‘Maar ook dan besluit Eemnes niet meer over Eemnes,’ zegt Gebbink. ‘Dat moet wel het uitgangspunt zijn. De raadszaal zit een paar keer per maand vol tot en met de laatste stoel, met mensen die meedenken en de raadsleden laten weten hoe ze over concrete zaken denken. Ik zie het daarom als een steun in de rug dat de provincie Utrecht een fusie die niet van onderop komt, afwijst.’